Sterk in Continu Verbeteren
 
  

Meer doen met dezelfde middelen? 

Een organisatie die grip heeft op haar processen heeft een voorspelbare uitkomst. Dat betekent weinig variatie in de processen en een goede match met vraag en aanbod. De doorlooptijden zijn voorspelbaar. Medewerkers hebben plezier in hun werk. De organisatie is daarbij ook zeer efficiënt en kan daardoor meer werk aan. Dit wordt allemaal bereikt door op de eerste plaats effectief te worden. 

Zonder standaard kan er géén verbetering zijn

Waardestroom als basis voor continue verbetering

Het leren denken en zien in waardestromen is veelal een behoorlijke verandering voor organisaties . Vanuit MPR analyseren we de waardestroom en stellen we de verbeteragenda vast voor het komende jaar. Een waardestroom analyse maakt problemen tastbaar en visueel, waardoor er een gezamenlijk doel ontstaat om naar toe te werken.

 

 


Wat is het?

Een waardestroom analyse (Value Stream) brengt diverse obstakels in de keten of processen aan het licht. We voeren de analyse uit met medewerkers in interactieve sessies. Tevens onderbouwen we de analyse met data. 

Aan het licht komen verspillingen en kwaliteitsissues. Deze zijn input voor verbeteringen. Vanuit de sessies formuleren we gezamenlijk verbeterplannen, die we oplossen met PDCA cycli net zolang de gewenste performance is bereikt (kaizen events).

Waarom gebruiken?

De verbeteringen zijn er op gericht om doorlooptijden te versnellen, kwaliteit te verhogen en voorspelbaarheid te vergroten. Zodat de klanten meer waarde krijgen. Ook hebben de sessies vaak tot gevolg dat er in de keten en tussen afdelingen meer inzicht en begrip komt (het besef dat ze aan hetzelfde proces werken). 

Zelf leren en doen? Volg dan onze Green Belt of vraag een Masterclass VSM aan via MPR.
Verbeter de processen met PDCA

De PDCA is een inmiddels bekende techniek om processen te optimaliseren. Maar in praktijk is het meestal lastig om de PDCA methodiek met succes toe te passen. Dat heeft een aantal basisoorzaken. MPR helpt u de werkwijze goed te borgen in uw organisatie zodat het een succesvolle en enige verbetertechniek is in alle lagen van de organisatie.


 Wat is het?

De PDCA aanpak is een bewezen aanpak op problemen in procesuitvoer aan te pakken. In de verschillende fasen wordt methodisch gewerkt. De belangrijkste kracht is dat de PDCA toe werkt naar het oplossen van de echte grondoorzaken. Dit voorkomt brandjes blussen in de organisatie. 

Hoe en wanneer te gebruiken?

Een lerende organisatie gebruikt het PDCA denken vrijwel voor alle uitdagingen en problemen. Bij het vormen van strategie executie als bij het oplossen van dagelijkse procesproblemen.

Wie gebruikt het?

Het is aan te bevelen dat iedereen binnen de organisatie werkt met PDCA en daarbij de juiste dialogen voert. Voordelen zijn er dan genoeg te noemen;

  • Iedereen pakt problemen op dezelfde manier aan
  • Medewerkers leren procesvragen aan elkaar te vragen in plaats van alleen maar inhoudelijke vragen
  • Het wetenschappelijke denken maak dat mensen niet meer symptomen bestrijden maar echte grondoorzaken aan pakken

 

Valkuilen

In de praktijk blijkt het borgen van de nieuwe werkwijze de moeilijkste stap. Het te snel doorschieten in een nieuwe PDCA is dan een verkeerde handeling. Eerst borgen van de nieuwe standaard en als de performance stabiel is (iedereen gebruikt de standaard) dan is er ruimte voor een nieuwe PDCA

Wil je meer weten over procesnivellering om zo meer grip te krijgen op je productie? Vraag dan bij ons de Whitepaper over Proces- en capaciteitsnivellering.

Mail naar; info@mensprocesresult.nl of stuur een bericht via de website!

 
 
 
 
E-mailen
Bellen