Sterk in Continu Verbeteren
 
  

Mensen maken het verschil binnen iedere organisatie

Wanneer je de performance van je organisatie wil verbeteren, dan start je bij de medewerkers van je bedrijf. MPR heeft een specifieke filosofie en werkwijze om te zorgen dat dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren. 

Motivatie is geen knop die je aan en uit kunt zetten

De veranderkompas is voor MPR het uitgangspunt bij transformaties en optimalisaties. Onze aanpak is afgestemd op deze veranderkompas. De 4 richtingen van de kompas geven richting aan een goed werkende organisatie waarin medewerkers met zingeving aan het werk zijn.Geloven en snappen

Is er een concreet veranderverhaal? Wordt dit verhaal eenduidig en conform door geheel management uitgedragen?

Zijn de kernwaarden specifiek en in welke mate vertoont de leiding dit gedrag zelf?

Is er een gedeelde missie en visie en is deze begrijpelijk? Wordt deze missie geladen binnen het gehele bedrijf? Zijn doelen, KPI's en targets goed op elkaar uitgelijnd? En snappen medewerkers waarom deze doelen relevant zijn?

Is de organisatie in staat de voordelen snel te laten zien van het nieuwe en gewenste gedrag?

Kunnen

Zijn medewerkers getraind in wat van hen verwacht wordt. Is de nieuwe standaard bekend? Is het gewenste gedrag specifiek gemaakt?

Wordt er continu tijd vrij gemaakt voor het trainen en ontwikkelen van vaardigheden binnen het bedrijf?

Steun krijgen

Krijgen medewerkers tijd en middelen om te werken aan performance verbetering? 

Is de manager zichtbaar aanwezig om het nieuwe gedrag te bekrachtigen?

 


Werk continu aan de 4 richtingen van het veranderkompas zodat medewerkers betrokken en gemotiveerd raken. Door meer kort cyclisch aandacht te hebben voor de positieve consequenties gekoppeld aan de performance zetten medewerkers graag een stapje extra..

Coaching door te leren in kleine stapjes

In de coaching gebruikt MPR diverse technieken en invloeden uit Lean (kata coaching) NLP en OBM. Filosofie bij coaching is om een specifiek denkpatroon te doorbreken door de coachee experimenten te laten uitvoeren. De coach reflecteert op de genomen stappen en van daaruit wordt geleerd.


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen